MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana


VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ



Druh školy: Střední škola

IZO: 110450680

Adresa: Macharova 1376 28002 Kolín

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200
místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
  1. Macharova 1376, 280 02 Kolín
  2. Sokolovská 1507, 356 01 Sokolov
  3. Jánská 22, 602 00 Brno
  4. Husovo náměstí 1126, 301 00 Plzeň
  5. Čajkovského 25, 586 01 Jihlava
  6. Na Vyhlídce 1440, 735 06 Karviná
  7. Havlíčkovo náměstí 300,130 00 Praha 3
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
75-41-M Sociální činnost
1. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 200
75-41-M Sociální činnost
2. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 300

Činnost vykonává právnická osoba
Střední odborná škola sociálně - právní s.r.o.


identifikátor právnické osoby: 610 450 671
právní forma: společnost s ručením omezeným

IČ: 25 700 901

adresa: Macharova 1376 280 02 Kolín
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
IZO: 110450680

ředitel: JUDr. Emil Ščuka, narozen 9. 9.1957
trvalý pobyt: Pod strašnickou vinicí 6 100 00 Praha 10
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

statutární orgán: Marta Tulejova, narozena 30.11.1964
trvalý pobyt: Jáchymovská 2909, 470 01 Česká Lípa

Datum účinnosti posl. rozhodnutí:
Datum vystavení posl. rozhodnutí:
Č. j. posledního rozhodnutí:
Datum poslední aktualizace:
Datum zápisu do rejstříku:
Datum zahájení činnosti:
5.10.2006
5.10.2006
22 725/06-21
5.10.2006
1. 1.2005
13.10.1998

Datum vyhotovení výpisu: 25. 10. 2006
Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kulišťáková