MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá Strana
VÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ


Druh školy:
Střední škola IZO: 110450680

Adresa:
Macharova 1376
280 02 Kolín

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200


místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
  1. Macharova 1376, 28002 Kolín
  2. Sokolovská 1507, 35601 Sokolov
  3. Jánská 22, 602 00 Brno
  4. Husovo náměstí 1126, 301 00 Plzeň
  5. Čajkovského 25, 586 01 Jihlava
  6. Na Vyhlídce 1440, 735 06 Karviná
  7. Havlíčkovo náměstí 300, 13000 Praha 3

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:

75-41-M Sociální činnost
1. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 200
75-41-M Sociální činnost
2. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 300

Činnost vykonává právnická osoba
Střední odborná škola sociálně-právní s.r.o.
identifikátor právnické osoby: 610 450 671 IČ: 25 700 901
právní forma: společnost s ručením omezeným

adresa:
Macharova 1376
280 02 Kolín

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

ředitel: PhDr. Ivo Mareš, narozen 3. 5. 1945

statutární orgán:
JUDr. Emil Ščuka, narozen 9. 9. 1957
trvalý pobyt: Pod strašnickou vinicí 6
100 00 Praha 10

statutární orgán:
Marta Tulejova, narozena 30. 11. 1964
trvalý pobyt: Jáchymovská 2909
470 01 Česká Lípa

Datum účinnosti posl. rozhodnutí:
Datum vystavení posl. rozhodnutí:
Č. j. posledního rozhodnutí:
Datum poslední aktualizace:
Datum zápisu do rejstříku:
Datum zahájení činnosti:
5.10.2006
5.10.2006
22 725/06-21
5.10.2006
1.1.2005
13.10.1998

Datum vyhotovení výpisu: 5. 10. 2006

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kulišťáková