MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 - Malá StranaVÝPIS Z REJSTŘÍKU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ


Druh školy:
Střední škola                 IZO: 110450680

Adresa:
Macharova 1376
280 02 Kolín

nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 2600


místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
  1. Macharova 1376, 28002 Kolín
  2. Sokolovská 1507, 35601 Sokolov
  3. Jánská 22, 602 00 Brno
  4. Husovo náměstí 1126, 301 00 Plzeň
  5. Čajkovského 25, 586 01 Jihlava
  6. Na Vyhlídce 1440, 735 06 Karviná
  7. Havlíčkovo náměstí 300, 13000 Praha 3

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací programy:
64-42-M Organizace a management v odvětví
1. 64-42-M/027 Management ve stavebnictví
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

64-42-M Organizace a management v odvětví
2. 64-42-M/027 Management ve stavebnictví
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

64-42-M Organizace a management v odvětví
3. 64-42-M/037 Management obchodu a služeb
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

64-42-M Organizace a management v odvětví
4. 64-42-M/037 Management obchodu a služeb
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

64-42-M Organizace a management v odvětví
5. 64-42-M/040 Management cestovního ruchu
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

64-42-M Organizace a management v odvětví
6. 64-42-M/040 Management cestovního ruchu
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

65-42-M Hotelnictví a turismus
7. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs..
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

65-42-M Hotelnictví a turismus
8. 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

68-43-M Veřejnosprávní činnost
9. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

68-43-M Veřejnosprávní činnost
10. 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

75-31-M Předškolní a mimoškolní pedagogika
11. 75-31-M/004 Pedagogika volného času
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

75-31-M Předškolní a mimoškolní pedagogika
12. 75-31-M/004 Pedagogika volného času
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

75-41-M Sociální činnost
13. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 200

75-41-M Sociální činnost
14. 75-41-M/005 Sociální péče - sociální činnost pro etnické skupiny studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 300

75-41-M Sociální činnost
15. 75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost
studium denní délka studia: 4 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

75-41-M Sociální činnost
16. 75-41-M/012 Výchovná a humanitární činnost - sociálně výchovná činnost
studium dálkové délka studia: 5 r. 0 měs.
nejvyšší povolený počet žáků v oboru: nebyl stanoven

Činnost vykonává právnická osoba
Střední odborná škola sociálně-právní s.r.o.

identifikátor právnické osoby: 610 450 671 IČ: 25 700 901
právní forma: společnost s ručením omezeným

adresa:
Macharova 1376
280 02 Kolín

Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.

ředitel: JUDr. Emil Ščuka, narozen 9. 9. 1957
trvalý pobyt: Pod strašnickou vinicí 6
100 00 Praha 10
Ředitel je současně statutárním orgánem právnické osoby.

statutární orgán:
Marta Tulejova, narozena 30. 11. 1964
trvalý pobyt: Jáchymovská 2909
470 01 Česká Lípa

Datum účinnosti posl. rozhodnutí:
Datum vystavení posl. rozhodnutí:
Č. j. posledního rozhodnutí:
Datum poslední aktualizace:
Datum zápisu do rejstříku:
Datum zahájení činnosti:
9. 11. 2006
9. 11. 2006
24 108/06-21
9. 11. 2006
1. 1. 2005
13. 10. 1998

Datum vyhotovení výpisu: 19. 1. 2007

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Kulišťáková