Zřizovací listina.


Zřizovatelé JUDr. Emil Ščuka a Marta Tulejová, zřizují střední odbornou školu
"Romskou střední školu sociální, s.r.o. Kolín.

I.


Zřizovatelé:
JUDr. Emil Ščuka, rodné číslo 57 09 09 /6107
Adresa:

Pod strašnickou vinicí 6
100 00 Praha 10

Marta Tulejová, rodné číslo 64 61 30/6566
Adresa:

Jáchymovská 2929
470 01 Česká Lípa


Právní forma:společnost s ručením omezeným


IČO:25 700 901

II.


Zřizovatel zřizuje střední odbornou školu s názvem, Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín, která má IČO 25 700 901. Právní forma školy je společnost s ručením omezeným. Škola poskytuje střední odborné a úplné střední odborné vzdělání v denní a v dálkové formě studia. Škola organizuje též kurzy pro veřejnost.

III.


Zřizovatel jmenuje a odvolává ředitele školy. Ve všech věcech smluvních zastupuje školu její zřizovatel,ve věcech provozních její ředitel. Ten též řídí vzdělávací a výchovný proces a za jeho úroveň odpovídá.

IV.


Romská střední škola sociální v Kolíně zahájí činnost dne 1.9.1998.

V.


Kapacita školy: 200 žáků

VI.


Součástí zřízené školy je i Domov mládeže.

V Praze dne 13.10.1998

JUDr. Emil Ščuka
jednatel školy